beeindigen-contract

Advies inzake het beëindigen van een contract

Wat heb je aan advies over het ontbinden van een overeenkomst


Bij het ondernemen sluit je vaak contracten. Over het algemeen zijn er geen bijzonderheden en worden de afspraken netjes uitgevoerd.

Het wil nog wel eens voorkomen dat je na het aangaan van een contract erachter komt dat je toch van het contract af wilt. Er zijn veel gevallen te bedenken die zich voor kunnen doen waardoor je niet langer aan je verplichtingen kan of wil voldoen. Er zijn ook situaties waarbij je niet meer zit te wachten op de prestatie van de wederpartij of dat de ander sowieso zijn verplichtingen niet nakomt. Goed advies helpt je om deze situaties goed en snel te beëindigen.

Voordat je een contract echt gaat ontbinden is het belangrijk om advies in te winnen over de kansen en mogelijkheden. Dat bespaart vaak veel tijd, geld en kopzorgen. Iedere situatie behoeft een andere oplossing.

Het is zo dat niet elk overeenkomst zonder meer opgezegd kan worden en andere contracten kunnen niet eenvoudig worden ontbonden. En als je een overeenkomst wilt vernietigen, dan zal je moeten laten zien dat er aan verschillende vereiste is voldaan. Het is van belang om te weten hoe je dat moet doen.

Consequenties van het beëindigen van een contract

Het is van verschillende factoren afhankelijk wat de gevolgen zijn. Van groot belang voor de gevolgen, of in elk geval de weg naar het beëindigen van het contract, is op welke manier en op welke gronden je de overeenkomst wil gaan beëindigen. Ook is van belang om wat voor overeenkomst het gaat.

De gevolgen van het opzeggen van een overeenkomst zijn afhankelijk van de afspraken die jullie hebben gemaakt. Soms is het zo dat een contract nog uitgezeten moet worden of dat de overeenkomst alleen tegen zekere voorwaarden opgezegd mag worden. Het kan zelfs zijn dat je de wederpartij een vergoeding moet geven voor het nadeel dat hij heeft geleden.

Het kan zelfs ook zo zijn dat als je een overeenkomst beëindigd er vanzelf een nieuwe overeenkomst ontstaat. Dat klinkt misschien vreemd, maar dat valt wel mee. Het nieuwe contract bindt de partijen namelijk om de verplichtingen die al zijn uitgevoerd terug te draaien voor zover dat kan.

Naast deze gevolgen zijn er nog meer gevolgen die specifiek voor een bepaalde wijze van beëindigen zijn. Het is dus van belang dat je deze gevolgen kent voordat je een contract gaat beëindigen.


Een overeenkomst hoef je niet altijd te beëindigen

Om van een contract van te komen is het som niet nodig dat je deze beënidigt. Om van een contract af te komen hoef je soms helemaal niets te doen. Hooguit zal je even moeten wachten.

Dat komt omdat er verschillen zijn in duur van contracten en door de aard van bepaalde overeenkomsten. Arbeidsovereenkomsten zijn daar een goed voorbeeld van. Arbeidsovereenkomsten worden vaak aangegaan voor bepaalde tijd. Arbeidsovereenkosmten voor bepaalde tijd eindigen altijd van rechtswege op een bepaalde datum. Daarvoor hoef je verder helemaal niks aan te doen. Dat wordt beëindiging van rechtswege genoemd.

  • Beëindigen contract
  • Advies beëindiging overeenkomst
  •